Od 1.6. - 1.9.2017 probíhá rekonstrukce technologického celku výměníkové stanice SVS 7, ul.Obchodní. Modernizace se týká zařízení pro úpravy parametrů topné vodu, přípravy teplé vody a regulačních systémů. Po dobu rekonstrukce je vyřazeno z provozu automatické doplňování otopného systému, proto nebude možné doplnit otopný systém v odběrných místech z rozvodného tepelného zařízení. Pokud plánujete zásah do topné soustavy v dotčených odběrných místech, doporučujeme jej provádět až v průběhu měsíce srpnu. Případně je možné se obrátit na kancelář společnosti s dotazem o stavu oprav souvisejících se zprovozněním automatického doplňování systému.

Mapa dotčených odběrných míst

Přerušení dodávek teplé vody budou dle harmonogramu letních odstávek.