V sekci „Ke stažení“ byl zveřejněn ceník předběžných cen tepelné energie v licencovaných lokalitách společnosti R A T E s.r.o. Předběžné ceny tepelné energie jsou kalkulovány v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

V souladu se zákonem č. 80/2019 Sb., dochází ke změně DPH u tepla a teplé vody. Od 1.1. 2020 je stanovena sazba DPH pro teplo ve výši 10 %, pro teplou vodu se tato změna promítne od 1.5.2020. Teplá voda, tzn. voda včetně tepla obsaženého v teplé vodě bude do 30.4.2020 v sazbě 15 % DPH.

Předběžná průměrná cena tepelné energie pro rok 2020 se snižuje v lokalitě Štětí o 0,7% a v lokalitě Dolní Beřkovice o 3,2 % oproti plánované průměrné ceně pro rok 2019. Toto snížení je promítnuto i na úkor zvýšení nákupní ceny tepla ze zdroje tepelné energie (MONDI a.s. + 0,5 %, ČEZ Teplárenská snížení - 1 %). Nelze opomenout utlumení trvale narůstajících vstupů do ceny tepla, jako jsou například opravy, elektrická energie atd.

V lokalitě Kochovice se předběžná průměrná cena tepelné energie zvyšuje o 1,26 %, a v lokalitě Mšené lázně o 1,95 %. V těchto lokalitách má zásadní dopad na předběžnou cenu zvýšení nákladů na výrobu tepelné energie, zejména nákupní cena zemního plynu a elektrické energie

Společnost R A T E s.r.o. připravila pro své odběratele v rámci zkvalitňování služeb přehlednou Mapu poruch a odstávek v licencovaných oblastech společnosti. Mapa poruch a odstávek je umístěna na webových stránkách společnosti R A T E s.r.o. Zákazníci společnosti zde naleznou informace o probíhajících mimořádných opravách (poruchy) a plánovaných odstávkách. Mapa poruch a odstávek obsahuje seznam dotčených míst, s popisem příčiny a termínem trvání přerušení dodávek tepla nebo teplé vody.

Mapu poruch a odstávek naleznou zákazníci společnosti R A T E s.r.o. na webové stránce www.rate-steti.cz v sekci odstávky a poruchy. Tuto stránku lze vyvolat i z portálu Města Štětí, kde je umístěn odkaz Poruchy tepla a teplé vody. Webová stránka je přizpůsobena pro zobrazování nejen z počítače, ale i z mobilních zařízení, jako jsou například telefony či tablety.

Věříme, že tato služba přinese našim zákazníkům vyšší komfort při rychlejší orientaci hledání příčiny omezení dodávek tepla či teplé vody ve svém odběrném místě, neboť ve většině případů se jedná o závady v odběrném místě, nikoliv na rozvodné síti.

V průběhu roku 2020 společnost připravuje pro své zákazníky Klientský portál, tzv. virtuální kancelář, kde odběratel nalezne veškeré důležité informace týkající se uzavřeného odběrového vztahu. O spuštění Klientského portálu budou odběratelé společnosti R A T E s.r.o. včas informováni.

Již potřetí v řadě se společnost R A T E s.r.o. účastnila projektu "Sociální automobil". Jsme velice rádi, že jsme opět mohli podpořit dobrou a potřebnou věc, kterou bezesporu projekt "Sociální automobil" představuje. 

Vozidlo bude užíváno Domovem seniorů ve Vidimi pro zajištění každodenní péče klientům.

Přejeme mnoho šťastných kilometrů.

 

Projekt byl koordinován společností KOMPAKT spol. s r.o.