V pátek 8.10.2021 bude docházet k výpadkům teplé vody a dodávky tepla z důvodu odstavení kotle ve firmě Mondi.

V úterý 21. 9. 2021 zahajujeme zkušební dodávku tepelné energie pro vytápění. V průběhu dne budou zprovozněny dodávky tepelné energie do všech odběrných míst v lokalitách Štětí.

Doporučujeme všem odběratelům zkontrolovat své topné soustavy a případně provést odvzdušnění.

Havárie na rozvodu tepla:

  • ul. Alšova mezi čp. 621 a 622
  • ul. ČSA mezi čp. 515 a 516

Na opravách se již pracuje.
Havárie budou odstraněny v co nejkratší době.

PORUCHA MÁNESOVA, ŚTĚTÍ
Následkem propadu zakrývacího panelu horkovodního potrubí v ulici Mánesova ve Štětí došlo k úniku horké vody.
Z důvodu odstranění poruchy je prováděn rozsáhlý výkop.

PORUCHA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE Č.4
Z důvodu hledání úniku topné vody jsou prováděny výkopy za výměníkovou stanicí č.4 v ulici Čs. armády, Štětí.

INFORMACE PRO ODBĚRATELE
Ve Štětí probíhají dle plánu odstávky jednotlivých výměníkových stanic.
Odběratelé toto krátkodobé odstavení teplé vody nemuseli ani zaznamenat, jelikož na stanicích bylo letos nutno provést pouze malé opravy trvající krátkou dobu.

Mimořádná odstávka teplé vody ve dnech 24. 8. - 25. 8. 2021.
Z důvodu opravy horkovodního potrubí v Mánesově ulici. Teplá voda nepoteče v ulicích Ostrovní, ČSA, Husovo náměstí a Nové náměstí.

Následkem úderu blesku do domu čp. 567  v Jiráskově ulici ve Štětí v noci z 23.6. na 24.6.2021 došlo k poškození regulačních zařízení na výměníkových stanicích SVS 1, SVS 25, SVS 37.

Z tohoto důvodu budou kolísat teploty TUV na těchto domech:
    • ulice Stračenská: 595, 560,561, 612, 613, 614, 615, 616,
    • ulice Jiráskova: 520, 521, 522, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 684
    • ulice Školní: 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 553, 558, 559, 562, 759

O délce trvání budeme průběžně informovat.

Štětí, 24.6.2021