Vzhledem k vývoji klimatických podmínek, zahajujeme dnešního dne tj. 16.9.2019 dodávky tepelné energie pro vytápění. 

V průběhu dne budou zprovozněny dodávky tepelné energie do všech odběrných míst v lokalitách Štětí, Kochovice, Mšené-lázně a Dolní Beřkovice.

Doporučujeme všem odběratelům zkontrolovat své topné soustavy a případně provést dokonalé odvzdušnění.  

 

 

 

Pokud není zařízení provozuschopné, doporučujeme postupovat následovně:

  • ověřit průchodnost všech uzavíracích armatur v objektu
  • řádně odvzdušnit soustavu
  • kontaktovat správce objektu
  • kontaktovat dodavatele tepelné energie

 

Aktualizováno 12.9.2019

Shrnutí opravy rozvodů v ulici Palackého

Dne 12.9.2019 byla dokončena poslední etapa výměny rozvodného tepelného zařízení v ulici Palackého. Současně tato část staveniště byla předána zpět Městu Štětí k dalším opravám inženýrských sítí a opravě komunikace. Od svého počátku byla celá stavba rozdělena na dvě samostatné stavby a čtyři úseky. Toto rozdělení bylo navrženo společností R A T E s.r.o., z důvodu urychlení celé stavby a možnosti realizace výměny sítí jiných správců. Harmonogram činností výměny rozvodného tepelného zařízení byl Městu Štětí a ostatním správcům sítí představen na koordinační schůzce svolané Městem Štětí dne 23.4.2019. Tento deklarovaný harmonogram stavby byl z pohledu společnosti R A T E s.r.o. bezezbytku dodržen.

Pro upřesnění rekapitulujeme skutečné ukončení jednotlivých etap:

1. stavba - I.etapa předáno v termínu dne 19.7.2019      
1.stavba - II.etapa předáno v termínu dne 15.8.2019
2.stavba - I.etapa předáno před termínem dne 6.8.2019
2.stavba - II.etapa předáno před termínem dne 12.9.2019
 
Všem obyvatelům děkujeme za trpělivost v rámci výměny rozvodného tepelného zařízení.
 

Aktualizováno 7.5.2019

oprava rozvodného tepelného zařízení bude probíhat ve dvou etapách a čtyřech úsecích. Práce budou probíhat v jednotlivých úsecích v následujících termínech:

1. stavba - I.etapa v době 15.5. - 19.7.2019      
1.stavba - II.etapa v době 24.6. - 15.8.2019
2.stavba - I.etapa v době 4.6. - 9.8.2019
2.stavba - II.etapa v době 8.7. - 17.9.2019

grafické znázornění etap stavby naleznete zde      

                                                                             

 


 Vytvořeno 26. března 2019

V rámci dlouhodobého plánu obnovy a oprav rozvodného tepelného zařízení pro distribuci tepla a teplé vody, budou v letošním roce provedeny stavby „Oprava 4 - trubkového vedení v ulici Palackého – Radouňská, Štětí, „Oprava 4 - trubkového vedení v ulici Palackého – Cihelná, Štětí“ a „Oprava 6 - trubkového vedení v ulici Pivovarská“.

Výměna rozvodného tepelného zařízení v ulici Palackého je realizována v rámci koordinace s Městem Štětí a společností ČEZ. Společnost R A T E s.r.o. provede první krok k celkové rekonstrukci celé komunikace, tj. včetně povrchu komunikace a chodníků. Celá stavba výměny rozvodného tepelného zařízení je rozdělena na čtyři úseky tak, aby bylo možné dokončené úseky předat dalšímu zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení staveb je po ukončení topné sezóny, tzn. po 31.5.2019.

Oprava úseku horkovodu v ulici Pivovarská je pokračování výměny rozvodného tepelného zařízení z minulých let. Zde proběhne výměna horkovodu, teplovodu a teplé vody. Následně bude komunikace uvedena do původního stavu. Předpokládané zahájení stavby je plánováno v polovině měsíce června.

                                                   

V rámci oprav bude nutné provést dopravní opatření a uzavírky dotčených ulic.

O dalších krocích v přípravě a realizaci vás budeme informovat na webových stránkách společnosti R A T E s.r.o.

Omlouváme se způsobené potíže v rámci realizace staveb.

Od 3.6.2019 bude probíhat oprava horkovodního rozvodu v ulici Horova, Štětí. Tato oprava si vyžádá dočasnou uzavírku komunikace Horova v termínu od 3.6. - 15.7.2019. Během opravy bude vyměněna část horkovodního potrubí a dilatačního úseku. Po výměně potrubí a tepelných izolací bude místo stavby uvedeno do původního stavu.

Za způsobené potíže se omlouváme.

 

Již potřetí v řadě se společnost R A T E s.r.o. účastnila projektu "Sociální automobil". Jsme velice rádi, že jsme opět mohli podpořit dobrou a potřebnou věc, kterou bezesporu projekt "Sociální automobil" představuje. 

Vozidlo bude užíváno Domovem seniorů ve Vidimi pro zajištění každodenní péče klientům.

Přejeme mnoho šťastných kilometrů.

 

Projekt byl koordinován společností KOMPAKT spol. s r.o.