Vytisknout

V sekci „Ke stažení“ byl zveřejněn ceník předběžných cen tepelné energie v licencovaných lokalitách společnosti R A T E s.r.o. Předběžné ceny tepelné energie jsou kalkulovány v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

V souladu se zákonem č. 80/2019 Sb., dochází ke změně DPH u tepla a teplé vody. Od 1.1. 2020 je stanovena sazba DPH pro teplo ve výši 10 %, pro teplou vodu se tato změna promítne od 1.5.2020. Teplá voda, tzn. voda včetně tepla obsaženého v teplé vodě bude do 30.4.2020 v sazbě 15 % DPH.

Předběžná průměrná cena tepelné energie pro rok 2020 se snižuje v lokalitě Štětí o 0,7% a v lokalitě Dolní Beřkovice o 3,2 % oproti plánované průměrné ceně pro rok 2019. Toto snížení je promítnuto i na úkor zvýšení nákupní ceny tepla ze zdroje tepelné energie (MONDI a.s. + 0,5 %, ČEZ Teplárenská snížení - 1 %). Nelze opomenout utlumení trvale narůstajících vstupů do ceny tepla, jako jsou například opravy, elektrická energie atd.

V lokalitě Kochovice se předběžná průměrná cena tepelné energie zvyšuje o 1,26 %, a v lokalitě Mšené lázně o 1,95 %. V těchto lokalitách má zásadní dopad na předběžnou cenu zvýšení nákladů na výrobu tepelné energie, zejména nákupní cena zemního plynu a elektrické energie