Ve dnech 19.5.2020 – 2.6.2020 bude probíhat preventivní desinfekce rozvodů teplé vody v oblastech výměníkové stanice č. 2 (ul.Alšova).

Pro desinfekci rozvodů teplé vody bude použit přípravek SANOSIL Super 25 Ag.

Jedná se o přípravek na bázi peroxidu vodíku, který je pro daný účel schválen Rozhodnutím hlavního hygienika ČR.

Při této desinfekci, zvláště na začátku může docházet k uvolňování usazenin z potrubí, proto lze očekávat po krátkou dobu (do výměny vody v systému) zakalenou a zabarvenou teplou vodu.

Oznámení - zde
Mapa dotčených odběrných míst - oblast SVS 2
Rozhodnutí HHČR - zde
Ověření zdravotní nezávadnosti Sanosil - zde

Děkujeme za pochopení