PORUCHA MÁNESOVA, ŚTĚTÍ
Následkem propadu zakrývacího panelu horkovodního potrubí v ulici Mánesova ve Štětí došlo k úniku horké vody.
Z důvodu odstranění poruchy je prováděn rozsáhlý výkop.

PORUCHA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE Č.4
Z důvodu hledání úniku topné vody jsou prováděny výkopy za výměníkovou stanicí č.4 v ulici Čs. armády, Štětí.

INFORMACE PRO ODBĚRATELE
Ve Štětí probíhají dle plánu odstávky jednotlivých výměníkových stanic.
Odběratelé toto krátkodobé odstavení teplé vody nemuseli ani zaznamenat, jelikož na stanicích bylo letos nutno provést pouze malé opravy trvající krátkou dobu.

Mimořádná odstávka teplé vody ve dnech 24. 8. - 25. 8. 2021.
Z důvodu opravy horkovodního potrubí v Mánesově ulici. Teplá voda nepoteče v ulicích Ostrovní, ČSA, Husovo náměstí a Nové náměstí.