Aktualizováno 7.5.2019

oprava rozvodného tepelného zařízení bude probíhat ve dvou etapách a čtyřech úsecích. Práce budou probíhat v jednotlivých úsecích v následujících termínech:

1. stavba - I.etapa v době 15.5. - 19.7.2019      
1.stavba - II.etapa v době 24.6. - 5.7.2019
2.stavba - I.etapa v době 9.4. - 9.8.2019
2.stavba - II.etapa v době 8.7. - 17.9.2019

grafické znázornění etap stavby naleznete zde      

                                                                             

 


 Vytvořeno 26. března 2019

V rámci dlouhodobého plánu obnovy a oprav rozvodného tepelného zařízení pro distribuci tepla a teplé vody, budou v letošním roce provedeny stavby „Oprava 4 - trubkového vedení v ulici Palackého – Radouňská, Štětí, „Oprava 4 - trubkového vedení v ulici Palackého – Cihelná, Štětí“ a „Oprava 6 - trubkového vedení v ulici Pivovarská“.

Výměna rozvodného tepelného zařízení v ulici Palackého je realizována v rámci koordinace s Městem Štětí a společností ČEZ. Společnost R A T E s.r.o. provede první krok k celkové rekonstrukci celé komunikace, tj. včetně povrchu komunikace a chodníků. Celá stavba výměny rozvodného tepelného zařízení je rozdělena na čtyři úseky tak, aby bylo možné dokončené úseky předat dalšímu zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení staveb je po ukončení topné sezóny, tzn. po 31.5.2019.

Oprava úseku horkovodu v ulici Pivovarská je pokračování výměny rozvodného tepelného zařízení z minulých let. Zde proběhne výměna horkovodu, teplovodu a teplé vody. Následně bude komunikace uvedena do původního stavu. Předpokládané zahájení stavby je plánováno v polovině měsíce června.

                                                   

V rámci oprav bude nutné provést dopravní opatření a uzavírky dotčených ulic.

O dalších krocích v přípravě a realizaci vás budeme informovat na webových stránkách společnosti R A T E s.r.o.

Omlouváme se způsobené potíže v rámci realizace staveb.