Termovize je metoda bezkontaktního měření povrchové teploty daného objektu. Snímkování termovizní kamerou je zobrazení teplotního pole na povrchu tělesa v infračerveném spektru, které je lidskému oku neviditelné. Termovizní snímkování má širokou oblast využití především ve stavební diagnostice, průmyslu, lékařství aj.

Identifikace netěsnosti horkovodního rozvodu v komunikaci.Významným využitím je v současné době snímkování stavebních objektů určených především k bydlení. Neustálé rostoucí ceny energií vybízí k jejich úsporám. Metoda termosnímkování dokáže zobrazit tepelné úniky z budov, tepelné mosty objektu, ale naopak také riziková místa možné tvorby plísní v obytných místnostech. Využijte této nabídky a zjistěte jak je na tom Váš dům.

Jsme držitelem osvědčení k oprávnění měření termokamerou FLUKE a zapsáni do seznamu autorizovaných osob firmy AHLBORN s.r.o. pod evidenčním číslem 163.