Z důvodu havárie potrubí průmyslové vody v areálu MONDI a.s., bude ve dnech 19. - 20.10.2018 přerušena dodávka tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody pro celé město Štětí.

Přerušení dodávek bude zahájeno dne 19.10.2018 v 18:00 hod., předpokládané obnovení provozních parametrů očekáváme dne 20.10.2018 v dopoledních hodinách. 

Oprava zařízení je v kompetenci a koordinaci MONDI a.s.

 

Za způsobené potíže se omlouváme.

 

 

 Aktualizováno 26.9.2018

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU ODSTÁVKY TEPELNÉ ENERGIE !!!!!!!!!

Na základě dnešní informace od dispečerského centra MONDI a.s., byl termín přerušení dodávek tepla pro město Štětí opět přesunut na dny 13.10.2018 - 14.10.2018.

Odstavení bude o víkendu 13.-14.10.2018 v rozsahu asi 36 hodin, po tuto dobu budou prováděny neodkladné práce, následně bude zahájeno postupné najíždění.

V těchto dnech budou přerušeny dodávky tepelné energie a teplé vody pro všechny odběratele ve městě Štětí.

Práce budou zahájeny 13.10. ráno, předpokládané ukončení prací a zahájení najíždění je plánováno 14.10. ve večerních hodinách.

 

 

 

 

Aktualizováno 24.9.2018

Dne 24.9.2018 v dopoledních hodinách budou postupně zprovozňovány dodávky tepelné energie pro vytápění v lokalitě Štětí.

 


Dle předpovědi počasí na následující dny, lze s největší pravděpodobností očekávat zahájení topné sezóny. Pokud budou naplněny podmínky vyhlášky č. 194/2007 Sb., tj. průměrná denní teplota klesne pod +13°C, společnost R A T E s.r.o. zahájí dodávky tepla pro vytápění. 

Předpokladem je zprovoznění dodávek tepelné energie do všech odběrných míst v lokalitách Štětí, Kochovice, Mšené-lázně a Dolní Beřkovice.

 

Doporučujeme všem odběratelům zkontrolovat své topné soustavy a případně provést dokonalé odvzdušnění. 

   Pokud není zařízení provozuschopné, doporučujeme postupovat následovně:
  • ověřit průchodnost všech uzavíracích armatur v objektu
  • řádně odvzdušnit soustavu
  • kontaktovat správce objektu
  • kontaktovat dodavatele tepelné energie

O skutečném zahájení dodávek tepelné energie pro vytápění vás budeme informovat na webových stránkách.

 

V rámci obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů přizpůsobila společnost R A T E s.r.o. veškeré vnitřní procesy týkající se ochrany osobních údajů ke splnění těchto pravidel, a k maximálnímu zabezpečení osobních údajů.

V sekci "ke stažení" je k dispozici vydaný dokumenty "Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o."

 

 

 V sekci "Odstávky a poruchy" jsou zveřejněny termíny plánovaných odstávek v lokalitě Štětí.

 Vzhledem k povaze a rozsahu plánovaných oprav budou v některých lokalitách odstávky opakované. V těchto lokalitách jsou termíny maximálně kráceny.