Od 3.6.2019 bude probíhat oprava horkovodního rozvodu v ulici Horova, Štětí. Tato oprava si vyžádá dočasnou uzavírku komunikace Horova v termínu od 3.6. - 15.7.2019. Během opravy bude vyměněna část horkovodního potrubí a dilatačního úseku. Po výměně potrubí a tepelných izolací bude místo stavby uvedeno do původního stavu.

Za způsobené potíže se omlouváme.

 

Již potřetí v řadě se společnost R A T E s.r.o. účastnila projektu "Sociální automobil". Jsme velice rádi, že jsme opět mohli podpořit dobrou a potřebnou věc, kterou bezesporu projekt "Sociální automobil" představuje. 

Vozidlo bude užíváno Domovem seniorů ve Vidimi pro zajištění každodenní péče klientům.

Přejeme mnoho šťastných kilometrů.

 

Projekt byl koordinován společností KOMPAKT spol. s r.o.

 

Aktualizováno 7.5.2019

oprava rozvodného tepelného zařízení bude probíhat ve dvou etapách a čtyřech úsecích. Práce budou probíhat v jednotlivých úsecích v následujících termínech:

1. stavba - I.etapa v době 15.5. - 19.7.2019      
1.stavba - II.etapa v době 24.6. - 15.8.2019
2.stavba - I.etapa v době 4.6. - 9.8.2019
2.stavba - II.etapa v době 8.7. - 17.9.2019

grafické znázornění etap stavby naleznete zde      

                                                                             

 


 Vytvořeno 26. března 2019

V rámci dlouhodobého plánu obnovy a oprav rozvodného tepelného zařízení pro distribuci tepla a teplé vody, budou v letošním roce provedeny stavby „Oprava 4 - trubkového vedení v ulici Palackého – Radouňská, Štětí, „Oprava 4 - trubkového vedení v ulici Palackého – Cihelná, Štětí“ a „Oprava 6 - trubkového vedení v ulici Pivovarská“.

Výměna rozvodného tepelného zařízení v ulici Palackého je realizována v rámci koordinace s Městem Štětí a společností ČEZ. Společnost R A T E s.r.o. provede první krok k celkové rekonstrukci celé komunikace, tj. včetně povrchu komunikace a chodníků. Celá stavba výměny rozvodného tepelného zařízení je rozdělena na čtyři úseky tak, aby bylo možné dokončené úseky předat dalšímu zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení staveb je po ukončení topné sezóny, tzn. po 31.5.2019.

Oprava úseku horkovodu v ulici Pivovarská je pokračování výměny rozvodného tepelného zařízení z minulých let. Zde proběhne výměna horkovodu, teplovodu a teplé vody. Následně bude komunikace uvedena do původního stavu. Předpokládané zahájení stavby je plánováno v polovině měsíce června.

                                                   

V rámci oprav bude nutné provést dopravní opatření a uzavírky dotčených ulic.

O dalších krocích v přípravě a realizaci vás budeme informovat na webových stránkách společnosti R A T E s.r.o.

Omlouváme se způsobené potíže v rámci realizace staveb.

V sekci "odstávky a poruchy" naleznete přehled plánovaných letních odstávek výměníkových stanic Štětí a Dolní Beřkovice.

Délku odstávek se budeme snažit maximálně zkrátit, dle charakteru a rozsahu plánovaných prací.

            

 

 

Z důvodu opravy havárie studené vody budou dne 23.1.2019 v době od 8:00 - 13:00 hod. přerušeny dodávky teplé vody v lokalitě Dolní Beřkovice.

Oznámení SČVK - zde

Dotčené objekty:
Nádaržní 333
Klášterní 335
 
                                                                          Za způsobené potíže se omlouváme