Služby

S radostí dodáváme příjemnou teplotu pro život

Pro města, obce a bytové domy provozujeme tepelné hospodářství a domovní kotelny. Vlastními pracovníky zajišťujeme neustálou péči o dodávky tepla 365 dní v roce. V rámci doprovodných služeb instalujeme rozdělovače topných nákladů a vodoměry a provádíme rozúčtování nákladů. V případě potřeby rekonstrukce tepelného zdroje jsme schopni financovat investici z vlastních zdrojů a provést dodávky a montáž kotelny.

Dodávky tepla a teplé vody

Teplo a teplou vodu dodáváme z vlastních i pronajatých kotelen všech typů – domovní, blokové i rozsáhlé systémy centrálního zásobování. Naším cílem je vždy maximální komfort dodávek za příznivé ceny. Veškeré naše kotelny jsou vybavené připojením na nepřetržitý dispečink nebo hlášením poruchových stavů – jsme tak schopni okamžitě reagovat na poruchy i na požadavky našich zákazníků.

Provozování domovních i průmyslových kotelen

Pro některé naše zákazníky zajišťujeme provozování jejich vlastních kotelen bez dodávek energií. V této oblasti nabízíme širokou škálu služeb dle požadavků konkrétního zákazníka – obsluhu kotelny, dohled přes dispečink, vedení denních záznamů, běžnou údržbu, pohotovostní službu, veškeré administrativní úkony, zajišťování oprav, přípravu revizních plánů, odborných prohlídek, atd.