Zákazník

  PŘIHLÁŠENÍ do zákaznického portálu

 REGISTRACE do zákaznického portálu   

Vyplněný formulář pro registraci nám lze zaslat emailem, datovou schránkou nebo osobně.

Zvažujete odběr tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem?

Kontaktujte nás na uvedených telefonních číslech, emailem nebo nás navštivte osobně na naší korespondenční adrese, sdělte nám Vaše požadavky a my prověříme existenci sítí v místě Vámi požadovaného odběru a poté společně s Vámi projednáme termín a způsob realizace přípojky a odběrného místa. Dodávky tepla z SCZT jsou výhodné, pohodlné a prospívá čistému vzduchu ve Vašem městě!

Porucha dodávky tepla a teplé vody

Může se stát, že při rekonstrukcích sítě či z důvodu nenadálé poruchy není dodávka tepla či teplé vody podle smluvních parametrů. Pakliže se potřebujete informovat o předpokládané délce přerušení dodávky nebo nás chcete na cokoliv upozornit, tak volejte na naši havarijní linku na tel. čísle: +420 602 478 042!

Reklamace vyúčtování

Myslíte si, že máte chybu ve vyúčtování za odebrané teplo nebo teplou užitkovou vodu nebo se potřebujete dotázat na jednotlivé položky faktury? Pak se prosím obraťte emailem na kontakt uvedený na faktuře či na email: rate@rate-steti.cz

Ceníky tepelné energie

Ceník Kochovice 2024    Ceník Mšené lázně 2024    Ceník Štětí 2024

Žádosti ke stažení

A. Žádost o ukončení smluvního vztahu

B. Protokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody

C. Žádost o převod smluvního vztahu na nového odběratele (ukončení stávající a uzavření nové smlouvy)

D. Protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody

E. Žádost o nové napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT) pro město Štětí

F. Žádost o elektronickou fakturaci

Informace o podílu tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie za rok 2023:

Skladba zdrojů energie – lokalita Štětí:

Fosilní zdroje 14,5 %, plynové zdroje: 0,75 %, jaderné zdroje 0 %, obnovitelné zdroje energie: 84,73 %, ostatní zdroje: 0,02 %.

Emise skleníkových plynů za poslední kalendářní rok: 0,020 tCO2/GJ

Skladba zdrojů energie – lokality Mšené-lázně a Kochovice:

Fosilní zdroje 100 %, plynové zdroje: 100 %, jaderné zdroje 0 %, obnovitelné zdroje energie: 0 %, ostatní zdroje: 0 %.