Zákazník

  Zákaznický portál

 

Zvažujete odběr tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem?

Kontaktujte nás na uvedených telefonních číslech, emailem nebo nás navštivte osobně na naší korespondenční adrese, sdělte nám Vaše požadavky a my prověříme existenci sítí v místě Vámi požadovaného odběru a poté společně s Vámi projednáme termín a způsob realizace přípojky a odběrného místa. Dodávky tepla z SCZT jsou výhodné, pohodlné a prospívá čistému vzduchu ve Vašem městě!

Porucha dodávky tepla a teplé vody

Může se stát, že při rekonstrukcích sítě či z důvodu nenadálé poruchy není dodávka tepla či teplé vody podle smluvních parametrů. Pakliže se potřebujete informovat o předpokládané délce přerušení dodávky nebo nás chcete na cokoliv upozornit, tak volejte na naši havarijní linku na tel. čísle: +420 602 478 042!

Reklamace vyúčtování

Myslíte si, že máte chybu ve vyúčtování za odebrané teplo nebo teplou užitkovou vodu nebo se potřebujete dotázat na jednotlivé položky faktury? Pak se prosím obraťte emailem na kontakt uvedený na faktuře či na email: rate@rate-steti.cz

Ceník tepelné energie

Ceník Kochovice 2023

Ceník Mšené lázně 2023

Ceník Štětí 2023

Žádosti ke stažení

A. Žádost o ukončení smluvního vztahu

B. Protokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody

C. Žádost o převod smluvního vztahu na nového odběratele (ukončení stávající a uzavření nové smlouvy)

D. Protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody

E. Žádost o nové napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT) pro město Štětí