Z důvodu opravy havárie studené vody budou dne 23.1.2019 v době od 8:00 - 13:00 hod. přerušeny dodávky teplé vody v lokalitě Dolní Beřkovice.

Oznámení SČVK - zde

Dotčené objekty:
Nádaržní 333
Klášterní 335
 
                                                                          Za způsobené potíže se omlouváme
 
 

V sekci „Ke stažení“ byl zveřejněn ceník předběžných cen tepelné energie v licencovaných lokalitách společnosti R A T E s.r.o. Předběžné ceny tepelné energie jsou kalkulovány v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Předběžná průměrná cena tepelné energie pro rok 2019 se v lokalitách Štětí a Dolní Beřkovice zvyšuje o 5,3 %. V obou případech se do navýšení ceny tepelné energie promítá zvýšení nákupní ceny tepla ze zdroje tepelné energie (MONDI a.s. +5,3 %, ČEZ Teplárenská +5,1 %). Nedílným faktorem nárustu ceny jsou také zvýšené náklady na nákup elektrické energie.

V lokalitě Kochovice se předběžná průměrná cena tepelné energie zvyšuje o 4,0 %, a v lokalitě Mšené lázně o 7,0 %. V těchto lokalitách má zásadní dopad na předběžnou cenu zvýšení nákladů na výrobu tepelné energie, zejména nákupní cena zemního plynu a elektrické energie.

Aktualizováno 24.9.2018

Dne 24.9.2018 v dopoledních hodinách budou postupně zprovozňovány dodávky tepelné energie pro vytápění v lokalitě Štětí.

 


Dle předpovědi počasí na následující dny, lze s největší pravděpodobností očekávat zahájení topné sezóny. Pokud budou naplněny podmínky vyhlášky č. 194/2007 Sb., tj. průměrná denní teplota klesne pod +13°C, společnost R A T E s.r.o. zahájí dodávky tepla pro vytápění. 

Předpokladem je zprovoznění dodávek tepelné energie do všech odběrných míst v lokalitách Štětí, Kochovice, Mšené-lázně a Dolní Beřkovice.

 

Doporučujeme všem odběratelům zkontrolovat své topné soustavy a případně provést dokonalé odvzdušnění. 

   Pokud není zařízení provozuschopné, doporučujeme postupovat následovně:
  • ověřit průchodnost všech uzavíracích armatur v objektu
  • řádně odvzdušnit soustavu
  • kontaktovat správce objektu
  • kontaktovat dodavatele tepelné energie

O skutečném zahájení dodávek tepelné energie pro vytápění vás budeme informovat na webových stránkách.

 

V rámci obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů přizpůsobila společnost R A T E s.r.o. veškeré vnitřní procesy týkající se ochrany osobních údajů ke splnění těchto pravidel, a k maximálnímu zabezpečení osobních údajů.

V sekci "ke stažení" je k dispozici vydaný dokumenty "Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o."

 

 

Již podruhé v řadě se společnost R A T E s.r.o. účastnila projektu "Sociální automobil". Jsme velice rádi, že jsme mohli podpořit dobrou a potřebnou věc, kterou bezesporu projekt "Sociální automobil" představuje. 

Vozidlo bude používáno pečovatelskou službou města Štětí pro zajištění každodenní péče klientům se sníženou soběstačností, zdravotním postižením a rodinám s dětmi vyžadující pomoc jiné fyzické osoby.

  

Projekt byl koordinován společností KOMPAKT spol. s r.o.