Zde najdete dokumenty ke stažení:

 

Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o - GDPR.

PDF dokument Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o

Nové napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT) pro město Štětí

  • budoucí odběratel se seznámí s podmínkami připojení na soustavu CZT
  • budoucí odběratel předloží vyplněnou žádost o připojení na rozvod CZT, včetně požadovaných příloh
PDF dokument Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí
PDF dokument Žádost o připojení na rozvod CZT města Štětí

Ukončení smluvního vztahu

  • žadatel předloží vyplněnou žádost o ukončení smluvního vztahu
  • žadatel předloží předvyplněný protokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody, výrobní čísla měřičů tepla a teplé vody, včetně jejich odečtů budou vyplněny na místě v okamžiku jejich demontáže
PDF dokument Žádost o ukončení smluvního vztahu
PDF dokument Protokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody

Převod smluvního vztahu na nového odběratele

  • žadatel předloží vyplněnou žádost o převod smluvního vztahu, včetně požadovaných příloh
  • žadatel předloží vyplněný protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody ke dni převodu smluvního vztahu
PDF dokument Žádost o převod smluvního vztahu
PDF dokument Protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody

Havarijní plán dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

PDF dokument Havarijní plán

Ceník předběžných cen tepla a vody firmy R A T E s.r.o. pro rok 2019

PDF dokument Cenová lokalita Štětí PDF dokument Cenová lokalita Dolní Beřkovice
PDF dokument Cenová lokalita Mšené Lázně PDF dokument Cenová lokalita Kochovice

Ceník předběžných cen tepla a vody firmy R A T E s.r.o. pro rok 2018

PDF dokument Cenová lokalita Štětí PDF dokument Cenová lokalita Dolní Beřkovice
PDF dokument Cenová lokalita Mšené Lázně PDF dokument Cenová lokalita Kochovice

Ceník předběžných cen tepla a vody firmy R A T E s.r.o. pro rok 2017

PDF dokument Cenová lokalita Štětí PDF dokument Cenová lokalita Dolní Beřkovice
PDF dokument Cenová lokalita Mšené Lázně PDF dokument Cenová lokalita Kochovice

Ceník předběžných cen tepla a vody firmy R A T E s.r.o. pro rok 2016

PDF dokument Cenová lokalita Štětí PDF dokument Cenová lokalita Dolní Beřkovice
PDF dokument Cenová lokalita Mšené Lázně PDF dokument Cenová lokalita Kochovice