Zde najdete dokumenty ke stažení:

Žádosti - elek. fakturace a klienský portál
PDF dokument Žádost o přístup do Klientského portálu
PDF dokument Žádost o elektronickou fakturaci
Etický kodex společnosti R A T E s.r.o.
PDF dokument Etický kodex společnosti R A T E s.r.o
Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o - GDPR.
PDF dokument Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o
Nové napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT) pro město Štětí
  • budoucí odběratel se seznámí s podmínkami připojení na soustavu CZT
  • budoucí odběratel předloží vyplněnou žádost o připojení na rozvod CZT, včetně požadovaných příloh
PDF dokument Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí PDF dokument Žádost o připojení na rozvod CZT města Štětí
Ukončení smluvního vztahu
  • žadatel předloží vyplněnou žádost o ukončení smluvního vztahu
  • žadatel předloží předvyplněný protokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody, výrobní čísla měřičů tepla a teplé vody, včetně jejich odečtů budou vyplněny na místě v okamžiku jejich demontáže
PDF dokument Žádost o ukončení smluvního vztahu PDF dokument Protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody
Převod smluvního vztahu na nového odběratele
  • žadatel předloží vyplněnou žádost o převod smluvního vztahu, včetně požadovaných příloh
  • žadatel předloží vyplněný protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody ke dni převodu smluvního vztahu
PDF dokument Žádost o převod smluvního vztahu PDF dokument Protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody
Havarijní plán dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
PDF dokument Havarijní plán
Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2022
PDF dokument Štětí PDF dokument Mšené Lázně PDF dokument Kochovice
Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2021
PDF dokument Štětí PDF dokument Dolní Beřkovice PDF dokument Mšené Lázně PDF dokument Kochovice
Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2020
PDF dokument Štětí PDF dokument Dolní Beřkovice PDF dokument Mšené Lázně PDF dokument Kochovice
Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2019
PDF dokument Štětí PDF dokument Dolní Beřkovice PDF dokument Mšené Lázně PDF dokument Kochovice