Zde najdete dokumenty ke stažení:

 

Etický kodex společnosti R A T E s.r.o.

PDF dokument Etický kodex společnosti R A T E s.r.o

Politika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o - GDPR.

PDF dokumentPolitika ochrany osobních údajů společnosti R A T E s.r.o

Nové napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (CZT) pro město Štětí

  • budoucí odběratel se seznámí s podmínkami připojení na soustavu CZT
  • budoucí odběratel předloží vyplněnou žádost o připojení na rozvod CZT, včetně požadovaných příloh

PDF dokumentPodmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město ŠtětíPDF dokument Žádost o připojení na rozvod CZT města Štětí

Ukončení smluvního vztahu

  • žadatel předloží vyplněnou žádost o ukončení smluvního vztahu
  • žadatel předloží předvyplněný protokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody, výrobní čísla měřičů tepla a teplé vody, včetně jejich odečtů budou vyplněny na místě v okamžiku jejich demontáže

PDF dokumentŽádost o ukončení smluvního vztahuPDF dokumentProtokol o demontáži měřidel tepla a teplé vody

Převod smluvního vztahu na nového odběratele

  • žadatel předloží vyplněnou žádost o převod smluvního vztahu, včetně požadovaných příloh
  • žadatel předloží vyplněný protokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody ke dni převodu smluvního vztahu

PDF dokumentŽádost o převod smluvního vztahuPDF dokumentProtokol o odečtech měřidel tepla a teplé vody

Havarijní plán dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

PDF dokumentHavarijní plán

Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2019

PDF dokumentŠtětíPDF dokumentDolní BeřkovicePDF dokumentMšené LázněPDF dokumentKochovice

Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2018

PDF dokumentŠtětíPDF dokumentDolní BeřkovicePDF dokumentMšené LázněPDF dokumentKochovice

Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2017

PDF dokumentŠtětíPDF dokumentDolní BeřkovicePDF dokumentMšené LázněPDF dokumentKochovice

Ceník předběžných cen tepla a vody dle cenových lokalit pro rok 2016

PDF dokumentŠtětíPDF dokumentDolní BeřkovicePDF dokumentMšené LázněPDF dokumentKochovice