Firma R A T E s.r.o. zajišťuje distribuci tepla na území města Štětí, v části obce Dolní Beřkovice a dále výrobu a rozvod tepla v části obcí Hoštka - Kochovice a Mšené lázně. Od roku 2004 firma spravuje 47 předávacích a výměníkových stanic v areálu Mondi Štětí a.s..

 Společnost byla založena 4.1.1994 zápisem do obchodního rejstříku, za účelem provozování systému horkovodního a teplovodního vytápění a dodávky teplé vody (TV) pro město Štětí. Nyní má firma jediného vlastníka, a to společnost TEREK Štětí, s.r.o. Od 1.9.2001 je firma R A T E s.r.o. držitelem licence na výrobu tepelné energie č. ERÚ 310100103 a rozvod tepelné energie č. ERÚ 320100104 s platností do 16.9.2026. Tato licence nahradila předchozí státní autorizaci.

K 1.1.2007 byl uskutečněn dlouhodobě plánovaný projekt odkupu budov a provozního zařízení nutného k zásobování a dodávce tepla a teplé vody pro město Štětí. V současné době firma R A T E s.r.o. provozuje 10 sekundárních výměníkových stanic ve svém vlastnictví, dále v areálu TJ Štětí, 68 ks domovních předávacích stanic a další technologické zařízení. Součástí systému dodávky tepla a teplé vody jsou horkovody v délce 12 km a sekundární sítě v délce 28 km.

Firma zajišťuje provoz a obsluhu příslušné technologie a základní údržbu částí strojní, elektro, měření a regulace. Součástí její činnosti jsou také odečty měřičů tepla a vodoměrů teplé vody, jejich ověřování a fakturace dodávek komodit.

V rámci možností firma provádí modernizace technologií ročním nákladem okolo 6 mil.Kč. Na území města Štětí zajišťuje investičními akcemi rozvoj teplofikace.