V současné době nejsou evidovány žádné odstávky nebo havárie.