Dnešním dnem tj. 13. 9. 2017 zahajujeme topnou sezónu. V průběhu dne budou zprovozněny dodávky tepelné energie do všech odběrných míst v lokalitách Štětí, Kochovice, Mšené-lázně a Dolní Beřkovice.

Doporučujeme všem odběratelům zkontrolovat své topné soustavy a případně provést dokonalé odvzdušnění. 

   

 

 Pokud není zařízení provozuschopné, doporučujeme postupovat následovně:

  • ověřit průchodnost všech uzavíracích armatur v objektu
  • řádně odvzdušnit soustavu
  • kontaktovat správce objektu
  • kontaktovat dodavatele tepelné energie

 

Ve dnech 7. 10. 2017 - 9. 10. 2017 bude probíhat hlavní odstávka v MONDI a.s.

Během této odstávky budou přerušeny veškeré dodávky tepelné energie pro město Štětí.

Přerušení dodávek je plánováno dne 7. 10. 2017 v ranních hodinách.  
Zprovoznění energetického zařízení předpokládáme dne 9. 10. 2017 ve večerních hodinách.
 

 Aktualizované informace naleznete v sekci "Odstávky a poruchy"

Za způsobené potíže se omlouváme.

 

Z důvodu technologických změn při opravách zařízení a vzniklé havárie jsme nuceni změnit plánovaný termín odstávky horkovodu a dodávky teplé vody z SVS 4 v ulici ČSA.

Původně avizovaný termín 7.8. - 11.8.2017 byl nahrazen novým termínem, a to 24.7. 28.7.2017.

Rozpis ostatních odstávek a dotčených objektů naleznete v sekci "Odstávky a poruchy" nebo zde.

 

Děkujeme za pochopení

V době od 26.6. - 12.8.2017 bude probíhat oprava horkovodního potrubí v úseku Š 36 - Š 37, v ulici ČSA, Štětí.

V období od 24.7. - 27.7.2017 dojde k uzavírce části ulice ČSA  z důvodů oprav potrubí umístěného v komunikaci.- viz. situace

Situace opravovaného úseku

Od 1.6. - 1.9.2017 probíhá rekonstrukce technologického celku výměníkové stanice SVS 7, ul.Obchodní. Modernizace se týká zařízení pro úpravy parametrů topné vodu, přípravy teplé vody a regulačních systémů. Po dobu rekonstrukce je vyřazeno z provozu automatické doplňování otopného systému, proto nebude možné doplnit otopný systém v odběrných místech z rozvodného tepelného zařízení. Pokud plánujete zásah do topné soustavy v dotčených odběrných místech, doporučujeme jej provádět až v průběhu měsíce srpnu. Případně je možné se obrátit na kancelář společnosti s dotazem o stavu oprav souvisejících se zprovozněním automatického doplňování systému.

Mapa dotčených odběrných míst

Přerušení dodávek teplé vody budou dle harmonogramu letních odstávek.