R A T E s.r.o. upravuje od 1.1.2018 ceny tepelné energie v lokalitích Štětí, Dolní Beřkovice, Kochovice a Mšené-lázně.

Ceníky předpokládaných cen naleznete v sekci "ke stažení"

 

  

Dnešním dnem tj. 13. 9. 2017 zahajujeme topnou sezónu. V průběhu dne budou zprovozněny dodávky tepelné energie do všech odběrných míst v lokalitách Štětí, Kochovice, Mšené-lázně a Dolní Beřkovice.

Doporučujeme všem odběratelům zkontrolovat své topné soustavy a případně provést dokonalé odvzdušnění. 

   

 

 Pokud není zařízení provozuschopné, doporučujeme postupovat následovně:

  • ověřit průchodnost všech uzavíracích armatur v objektu
  • řádně odvzdušnit soustavu
  • kontaktovat správce objektu
  • kontaktovat dodavatele tepelné energie

 

Již podruhé v řadě se společnost R A T E s.r.o. účastnila projektu "Sociální automobil". Jsme velice rádi, že jsme mohli podpořit dobrou a potřebnou věc, kterou bezesporu projekt "Sociální automobil" představuje. 

Vozidlo bude používáno pečovatelskou službou města Štětí pro zajištění každodenní péče klientům se sníženou soběstačností, zdravotním postižením a rodinám s dětmi vyžadující pomoc jiné fyzické osoby.

  

Projekt byl koordinován společností KOMPAKT spol. s r.o.

 

R A T E s.r.o. upravuje od 1.1.2017 ceny tepelné energie. Předpokládaná cena tepelné energie pro rok 2017 se snižuje ve všech lokalitách společnosti R A T E s.r.o.

Z uhelných zdrojů se předpokládaná cena pro rok 2017 snižuje v průměru o 1,5%, u plynových kotelen v průměru o 7,5%. Domácnost tak ušetří na nákladech vytápění a spotřeby teplé vody řádově stokoruny až jednotky tisíc korun.

Ceníky předpokládané ceny naleznete v sekci "ke stažení"