Z důvodu technologických změn při opravách zařízení a vzniklé havárie jsme nuceni změnit plánovaný termín odstávky horkovodu a dodávky teplé vody z SVS 4 v ulici ČSA.

Původně avizovaný termín 7.8. - 11.8.2017 byl nahrazen novým termínem, a to 24.7. 28.7.2017.

Rozpis ostatních odstávek a dotčených objektů naleznete v sekci "Odstávky a poruchy" nebo zde.

 

Děkujeme za pochopení

V době od 26.6. - 12.8.2017 bude probíhat oprava horkovodního potrubí v úseku Š 36 - Š 37, v ulici ČSA, Štětí.

V období od 24.7. - 27.7.2017 dojde k uzavírce části ulice ČSA  z důvodů oprav potrubí umístěného v komunikaci.- viz. situace

Situace opravovaného úseku

Od 1.6. - 1.9.2017 probíhá rekonstrukce technologického celku výměníkové stanice SVS 7, ul.Obchodní. Modernizace se týká zařízení pro úpravy parametrů topné vodu, přípravy teplé vody a regulačních systémů. Po dobu rekonstrukce je vyřazeno z provozu automatické doplňování otopného systému, proto nebude možné doplnit otopný systém v odběrných místech z rozvodného tepelného zařízení. Pokud plánujete zásah do topné soustavy v dotčených odběrných místech, doporučujeme jej provádět až v průběhu měsíce srpnu. Případně je možné se obrátit na kancelář společnosti s dotazem o stavu oprav souvisejících se zprovozněním automatického doplňování systému.

Mapa dotčených odběrných míst

Přerušení dodávek teplé vody budou dle harmonogramu letních odstávek.

Od 5.6. - 7.9.2017 bude probíhat oprava rozvodného tepelného zařízení v oblasti Husova náměstí, Štětí. Výměna potrubí bude probíhat za provozu. Během oprav může docházet ke krátkodobým odstávkám teplé vody z důvodu přepojení na provizorní vedení. Rozvodné tepelné zařízení prošlo za poslední roky několika povodněmi, proto bylo přijato rozhodnutí o opravě těchto rozvodů. Během oprav nebude možné doplnit otopné soustavy v připojených objektech provozním médiem.

Mapa zájmového území

Již podruhé v řadě se společnost R A T E s.r.o. účastnila projektu "Sociální automobil". Jsme velice rádi, že jsme mohli podpořit dobrou a potřebnou věc, kterou bezesporu projekt "Sociální automobil" představuje. 

Vozidlo bude používáno pečovatelskou službou města Štětí pro zajištění každodenní péče klientům se sníženou soběstačností, zdravotním postižením a rodinám s dětmi vyžadující pomoc jiné fyzické osoby.

  

Projekt byl koordinován společností KOMPAKT spol. s r.o.